Zapojte se

Máte zájem o reklamu zdarma?

Zapojte se do zpracování hesel.

I. Kdo nabídky může využít?
Všichni klienti portálu Focus Info (www.focus.cz), kteří využívají jednu z placených služeb – Standard, Plus, Plus Start.

II. Jak mám postupovat, pokud splňují výše uvedený požadavek?

 • vyberte si libovolné heslo
 • vyžíváte-li službu „Plus“ můžete si vybrat 3 hesla
 • vyžíváte-li službu „Standard“ můžete si vybrat 2 hesla
 • vyžíváte-li službu „Plus Start“ můžete si vybrat pouze 1 heslo
 • informujte nás o Vašem zájmu na
 • obratem Vám potvrdíme, zda vybrané heslo již nezpracovává někdo jiný
 • stáhněte si formulář na zpracování hesla
 • od potvrzení z naší strany máte 1 měsíc na vypracování hesla alespoň v minimálním rozsahu a zaslání podkladů ve formě specifikované na formuláři
 • pokud zpracované heslo nedodáte do tohoto termínu, může být heslo přiděleno jinému zájemci
 • dodejte nám reklamní banner o rozměru 120*90 px pro umístění na 1. pozici do pole „Sponzor stránky“ a reklamní text pro umístění na 1. pozici do části „Sponzorované odkazy“ (50 znaků nadpis a 150 znaků text), včetně adresy, kam mají být směrovány
 • neshledáme-li na dodaných materiálech závady, nejpozději do týdne budou informace zveřejněny, a to včetně reklamy
 • shledáme-li v materiálech nějaké závady, obratem Vás budeme informovat
 • po zveřejnění zpracovaných hesel si můžete vybrat další
 • provozovatel má právo průběžně aktualizovat obsah hesla (upravovat text, doplňovat další audiovizuální přílohy atd.), na právu zpracovatele na zveřejnění reklamy to však nic nemění
 • minimálním rozsahem je míněno
  • název hesla v českém, anglickém a německém jazyce
  • popis a jeho překlad do angličtiny – v českém jazyce min. 300 znaků vč. mezer
  • 3 audiovizuální přílohy (např. 3 obrázky)
 • nesplnění požadavku minimálního rozsahu podléhá schválení provozovatele

III. Jak mám postupovat, pokud nesplňuji požadavek bodu I.?

 • navštivte portál Focus Info (www.focus.cz)
 • zaregistrujte Vaší firmu ( Odkaz „Registrace“ v levém navigačním menu) a na registračním formuláři v kolonce „Požadovaný typ přístupu“ vyberte „Plus“ dále postupujte podle bodu II.

IV. Co se stane, když zpracuji heslo a skončím jako placený klient portálu Focus Info?

 • Vámi zpracované heslo zůstane v obsahu a reklama na něm ještě po dobu jednoho roku od data, kdy skončila Vaše placená služba