Slovo úvodem

Vážení přátelé,

nacházíte se na počátku projektu, ve kterém je Vám zatím k dispozici trojjazyčný odborný slovník, který se bude postupně přeměňovat v odbornou encyklopedii.

Dovolte, abych dříve, než začnete procházet obsah, řekl pár slov, proč vlastně slovník, proč encyklopedie. Pokud pracujete v oblasti bezpečnosti anebo se s ní setkáváte jen nahodile víte, že i v této oblasti máme problém s názvoslovím. Bohužel mnoho slov se přebírá ze zahraničí, zejména z angličtiny, některé výrazy se už ani nepřekládají a zdomácněly počeštěné anglické názvy. Problém však nastává zejména tehdy, pokud máme něco sdělit písemně a potřebujeme si být jisti, že všichni budou daný text chápat stejně jako autor. Pak autorům nezbývá jiná možnost, než k odbornému textu připojit slovníček pojmů.

Encyklopedie by měla tyto problémy do budoucna odstranit a stát se nejenom respektovaným zdrojem informací, ale i platformou pro výměnu názorů a zkušeností mezi odborníky i odbornou veřejností při její tvorbě i užívání.

Aby se tak skutečně stalo, je potřeba, aby se do projektu aktivně zapojilo co nejvíce odborných přispěvatelů. Protože autoři chtějí budovat otevřenou encyklopedii, mají k ní přístup právnické i fyzické osoby. Pokyny, jak přispět k rozvoji tohoto užitečného projektu naleznete pod odkazem „Zapojte se.“

Projekt je připravován tak, aby se dal jednoduše rozšiřovat o další jazykové mutace a postupně poskytoval informace ve všech jazycích zemí EU. Tím, že připravovaná encyklopedie bude mnohojazyčná, naleznou v ní všichni i výraz v originálním jazyku a překlady do jiných jazyků. Samozřejmě nepůjde pouze o prostý překlad, ale také o popis významu daného slova, v případě potřeby i s audiovizuálními přílohami.

Encyklopedie musí zůstat živá. To znamená, že s úrovní poznání by měla být doplňována a aktualizována. Otevírá se zde prostor, kde můžeme společnými silami vytvořit dílo, které přinese užitek každému z nás, kdo se v tomto oboru pohybujeme.

Jak rozsáhlé dílo to bude a jak rychle bude vznikat, záleží nejenom na provozovateli encyklopedie, ale především na tom, jak široký okruh přispěvatelů se najde.

Závěrem jen chci autorům tohoto záměru a provozovateli popřát, aby jim elán vydržel, protože encyklopedii považuji skutečně za velmi významné a zejména potřebné dílo.

V Ostravě 31. 12. 2009

Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB - Technická Univerzita Ostrava

prezident Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství