a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Encyklopedie

Výraz Překlad Obrázek
Ábelův přístroj ke stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku Abel dosed cup flash point apparatus
aktivační hlásič actuating detector
aktivační zařízení activation device
akustické výstražné zařízení audible warning device
alternativní únikové cesty alternative escape routes
analyzátor spalin combustion products analyzer
armatury fittings
automatická protiplamenná uzávěra automatic flame barrier
automatické protivýbuchové zařízení automatic explosion suppression system
automatické záchranné lano automatic lowering line
automatické zařízení na potlačování výbuchu v nádobách automatic equipment for explosion suppression in vessels
automobil pro chemické havárie chemical incident unit
automobilová stříkačka pumper, pumping appliance
automobilová stříkačka s vysunovacím žebříkem water ladder
automobilová vysokozdvižná plošina hydraulic platform
automobilový otočný žebřík turntable ladder
autonomní požární signalizace self-contained fire alarm