Protipožární obklad masivních stropů

Datum: 21.10.2014
obrázek
U rekonstrukcí nebo i u změn staveb dochází k tomu, že je požadována vyšší požární odolnost, než splňuje stávající železobetonová konstrukce. Je tedy nutné zvýšit požární odolnost konstrukce. Jedním z možných způsobů je dodatečný obklad požárně ochrannými kalcium silikátovými deskami.