Univerzální požárně ochranná stěrková hmota

Datum: 18.10.2014
obrázek
Univerzální požárně ochranná stěrková hmota se používá především pro požární utěsnění prostupů instalací (kabelů nebo potrubí) požárně dělicími konstrukcemi (stěna nebo strop) nebo pro požární utěsnění stavebních a dilatačních spár. Předností těchto ucpávek je jejich univerzálnost a zejména možnost dilatačních pohybů.