Požárně ochranný tmel

Datum: 18.10.2014
obrázek
Požárně ochranné tmely se používají na zhotovení protipožárních ucpávek ve stěnách, lehkých příčkách nebo stropních konstrukcích. Používají se pro vytvoření těsnění stavebních a dilatačních spár, pro vytvoření těsnění prostupů kovového a plastového potrubí nebo pro vytvoření těsnění prostupů kabelů včetně kabelových svazků a kabelových lávek.