Protipožární obklady dřevěných trámových stropů a střech

Datum: 18.10.2014
obrázek
Specifické problémy požární ochrany dřevěných konstrukcí, obzvlášť při rekonstrukcích staré zástavby, se dají řešit jednoduchým obkladem z požárně ochranných kalciumsilikátových desek. Skladba obkladu, tloušťka a typ použitých požárně ochranných desek je závislá na požadované požární odolnosti, na skladbě střechy nebo stropu, na rozpětí dřevěných trámů aj.