Požární ochrana stropů a střech s trapézovým plechem

Datum: 12.8.2014
obrázek
Vlastní požární odolnost trapézových plechů je vzhledem k jejich malé tloušťce použitého materiálu velice nízká. U nechráněných konstrukcí dojde při požáru ve velice krátkém časovém úseku k nárůstu teplot, tím ke ztrátě statických vlastností trapézových plechů a následně k rychlému kolapsu celé konstrukce.