Požární ochrana stavebních a dilatačních spár

Datum: 20.5.2014
obrázek
U každé větší stavby je třeba pamatovat na dilatační spáry. Tyto spáry musí vyrovnávat objemové změny a deformace betonu způsobené teplotními výkyvy, nepravidelným sedáním stavebních základů a zabránit tvorbě trhlin. Na rozdíl od toho stavební spára nevykazuje objemové ani tvarové změny a je neměnná.