Protipožární obklad zesilujících pásků z CFK lamel a tkanin

Datum: 11.9.2013
obrázek
V případě rekonstrukcí dochází v některých případech k situaci, že je nutno zvýšit zatížení konstrukcí a tím pádem zvýšit její únosnost. Může se jednat o ocelové, betonové i dřevěné konstrukce. Nejvíce rozšířenou variantou je použití vysokopevnostních lamel a tkanin.