Požární bezpečnost tunelů

Datum: 16.8.2013
obrázek
Požár v tunelu je katastrofa velkých rozměrů. Poškození tunelu následkem požáru má vždy obrovské finanční důsledky. Náklady na opravu jsou rozsáhlé, ale následný dopad na infrastrukturu je ještě mnohem větší. Tunely bývají mimo provoz i několik měsíců po požáru. Tunelové stavební konstrukce jsou v případě požáru namáhány extrémně vysokými teplotami ....