Revizní dvířka s požární odolností

Datum: 18.5.2013
obrázek
Otvory v požárně dělicích konstrukcích určených pro pravidelné provádění kontrol a revizí různých instalací a zařízení, musí být opatřeny požárními uzávěry. Jednou z možností je použít revizní dvířka s požadovanou požární odolností.